Fórum

 
Priestor pre laickú verejnosť, účastníkov pozemkových úprav a všetkých, ktorí potrebujú poradiť v záležitostiach týkajúcich sa pozemkového vlastníctva. Prosím, pýtajte sa!
  Fórum Témy Príspevky Posledne pridané
No new
Otázky pre tých, ktorí ešte s PÚ nemajú skúsenosti a hľadajú základné informácie o možnostiach využitia PÚ
9
20 Pozemkové úprav...
by Ivan Saktor (bez overenia)
16/01/2016 - 10:11
No new
Otázky o jednotlivých častiach projektu PÚ, o združení účastníkov PÚ a náležitostiach konania o PÚ
6
15 Realizácia PPÚ
by Vladimír Juhás (bez overenia)
29/03/2015 - 12:03
No new
Otázky venované vzťahu vlastníkov a nájomcov, resp. užívateľov poľnohospodárskych a lesných pozemkov
2
8 Hospodárenie na...
by Martin (bez overenia)
10/08/2015 - 21:47
No new
Otázky venované osobitostiam jednoduchých PÚ
4
10 Propagácia JPÚ
by Ing. Vladimír Uhlík, predseda komory (bez overenia)
25/06/2015 - 17:31
No new
1
1 Je možné...
by RNDr. Anton Juleny
31/10/2015 - 19:54
Nové príspevky
Bez nových príspevkov

Fórum - nové príspevky

Dobrý deň,

touto cestou by som Vás chcel požiadať o radu. Som vlastníkom pozemku, ktorý leží v intraviláne mesta na ktorom je umiestnená stavba cesty I. triedy vo vlastníctve VÚC. Po konzultáciách s vlastníkom cesty mi bolo oznámené, vysporiadanie pozemkov pod ich stavbou bude robené prostredníctvom pozemkových úprav, pričom jednotlivým vlastníkom vznikne primeraný nárok, ktorý prizná okresný pozemkový úrad a bude možné si ho uplatniť prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu.

Po konzultácii s SPF mi však bolo oznámené, že v zriaďovateľskej kompetencii to SPF nemá a za týmto účelom ani nevznikol. Mám preto argument vlastníka považovať len za akúsi formu zdržiavania, pričom mi je upierané vlastnícke právo i keď mi vecné bremeno vzniklo /in rem/ zo zákona, no to v zmysle ústavy nemôže byť bezodplatné, no zároveň cestný zákon neurčuje formu ani termín jeho vysporiadania.

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Ivan Saktor

Komentár:

Dobrý deň, neviem či je to ešte aktuálne, ale tak ako Vám odporúčal pán Urban. Dať si vyhotoviť GP na pozemok pod cestou a ak VÚC to nechce riešiť, dať žalobu na súd o finančnú náhradu za vecné bremeno, ktoré vzniklo zákonom 66/2009 Z.z. Existuje už dostatok súdnych rozhodnutí, ktorými bola žalobcom priznaná finančná náhrada za toto vecné bremeno.

Zdravím všetkých.Reagujem na pozvánku na Valné zhromaždenie komory KPÚ a výzvu na úhradu členského. Vážené vedenie KPU v zmysle Článku X. platných Stanov komory PÚ, mi mal byť zaslaný rozpočet komory, ktorý schválilo predstavenstvo KPÚ a ktorým sa komora mala riadiť za každý rok jej činnosti. Nesplnené.Keďže v zmysle Článku IV. mám právo byť oboznámený a na požiadanie obdržať akékoľvek dokumenty o činnosti a hospodárení komory, Vás takto vo fóre vyzývam, aby ste sa nevyhrážali neumožnením účasti na Valnom zhromaždení a nepodmieňovali to uhradením členského, pokiaľ mi ako členovi komory PÚ nebude doručený rozpočet za každý rok fungovania a účtovná uzávierka, z ktorej mi bude jasné na čo boli moje členské príspevky použité.Verím, že tak bude realizované práve na VZ.Touto nešťastnou vetou  zbytočne vírite vodu v kotli, v ktorom to už aj bez toho dosť vrie. Ak činnosť KPÚ bude prinášať výsledky, každý rád uhradí členské a bude mu cťou byť v takomto združení.Tisíc krát opakovaná veta: Základom úspechu a výsledku je vhodná komunikácia. Zmyslom tohto príspevku nie je vytvárať spory, Vážim si akúkoľvek činnosť kohokoľvek, kto prispeje k rozbehnutiu pozemkových úprav. Ale nezabúdajte, že KPÚ nie je len Predstavensto, ale aj jej členovia, ktorým za  členské patrí byť min.informovaní. Patrí to k základnej slušnosti. Verím, že takí chceme byť. 

Komentár:

Vážený člen KPÚ SR, verím, že Váš podnet bol myslený pozitívne a tak ho aj beriem. Upozornenie na zaplatenie členských príspevkov nebolo myslené s tým, aby sme sa niekomu vyhrážali, že sa nemôže zúčastniť VZ komory. Cieľom bolo iba jediné, upozorniť tých členov, ktorí pozabudli v návale iných svojich povinností, zaplatiť členský príspevok. Výška členského príspevku je , ako iste uznáte, symbolická (36,50 ročne je v prepočte 10 centov na deň). Je určená skutočne len na bežné výdavky komory súvisiace s jej činnosťou.

Zdravím.
Môj otec ako aj mnoho ďalších ľudí v Snine vlastní veľké množstvo drobných podielov v mnohých parcelách. Časť z nich spravuje miestny urbariát a druhú časť, ktorú tvoria prevažne parcely registra e obhospodáruje s.r.o - podnikateľ v poľnohospodárstve.
Zaujímalo by ma, či by nám nemal platiť nájom za užívanie týchto pozemkov, pretože ak by sa jedntotlivé podiely sčítali výsledná výmera by bola pár hektárov. Užívajú ich teda bez nájomnej zmluvy. Rovnako by ma zaujímalo, či tieto pozemky poskytuje poľnohospodárom Slovenský pozemkový fond, pretože jednotlivé parcely registra E tvoria jednu veľkú parcelu registra C, ku ktorej však nie je list vlastníctva založený.(dôsledok bývalého režimu...).

Komentár:

Bohužiaľ, zlé predtuchy sa potvrdili. Lustráciou v registri nájomných zmlúv Slovenského pozemkového fondu som zistil, že uzatvorili nájomnú zmluvu, predmetom ktorej je C KN parcela, ku ktorej ale nie založený list vlastníctva. Túto C KN parcelu však tvoria parcely registra E (združené pozemky), v ktorých vlastníme podiely aj my. Nám však nájom nikto neplatí a podnikateľ si poberá dotácie....

Dobry den, mama vlastní niekolko mensich pozemkov v obci Torysa. Je tam niekolko 10-100 spoluvlasntikov. Ako mozem poziadat o komasaciu? Chceli by sme mal uceleny pozemom, ktory by mohol byt aj v inej casti Slovenska. Na internete som sa toho vela nedocital, preto budem vdacny za kazdu radu/postup.
Dakujem.
Lukas

Komentár:

Doobrý deň p.Kascak.
Scelenie pozemkov sa vykonáva formou pozemkových úprav (PÚ). A to buď ako Komplexné PÚ, alebo Jednoduché PÚ. Podrobnejšie sú obe popísané na stránke Komory PÚ v časti Infoblok.
Predpokladám, že pozemky Vašej mamy sú roztrúsené po celom katastrálnom území. Preto si myslím, že tento problém by sa dal vyriešiť hlavne komplexnými PÚ. Momentálne sú komplexné PÚ financované z fondov EÚ a zadávané cestou pozemkových úradov. Na programové obdobie 2014-2020 sú tiež plánované niektoré katastrálne územia.

Propagácia Jednoduchých pozemkových úprav. V poslednom čase som urobil viacero rozhovorov, článkov na tému Jednoduché pozemkové úpravy. Sú uverejnené na :http://www.teraz.sk/tag/poda

Komentár:

Propagácia jednoduchých projektov pozemkových úprav je nekoncepčné čiastkové riešenie.
Je na zamyslenie členov komory, že to propaguje predseda komory.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8